Inkomstenbelasting    Minimaliseren

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet betaalt in principe inkomstenbelasting. Er zijn verschillende bronnen waaruit het inkomen kan voortkomen, zoals bijvoorbeeld arbeid of aandelen. De inkomstenbelasting houdt rekening met de herkomst van het inkomen en maakt daarbij onderscheid in drie categorieën. Deze categorieën worden ‘boxen’ genoemd. Het inkomen in de drie boxen wordt belast volgens een verschillend tarief per box. Het totaal van de verschuldigde belasting in de drie boxen is de te betalen inkomstenbelasting.

De aangifte inkomstenbelasting over een bepaald belastingjaar moet vóór 1 april van het daaropvolgende jaar bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de Belastingdienst de aangifte niet op tijd ontvangt, stuurt de dienst een aanmaning en legt mogelijk een boete op. Bij de Belastingdienst kan wel schriftelijk uitstel aangevraagd worden. Iedereen die vóór 1 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli van hetzelfde jaar bericht van de Belastingdienst.

Voor bedrijven betekent dit dat de jaaropgave van het loon van werknemers ruim vóór 1 april aan de werknemers moet worden verstrekt, zodat zij tijdig hun belastingaangifte kunnen indienen bij de Belastingdienst. Per 1 januari 2006 is het niet meer verplicht , om een jaaropgave te verstrekken. In dat geval is uw loonstrook van december tevens uw jaaropgave.

Aangifte    Minimaliseren

De belastingwet bestaat uit een verscheidenheid van wetten en regels. Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor bepaalde voordeelregelingen, terwijl u dit zelf niet weet. U kunt uw aangifte door ons laten verzorgen. Wij hebben de kennis en kunde om uw aangifte te maken en te singaleren of er regelingen zijn waarvoor u in aanmerking komt. Hierdoor zult u minder belasting hoeven te betalen en krijgt u misschien wel (extra) geld terug. Indien u zelf uw aangifte doet met de computer, dan heeft u het afgelopen jaar een brief van de belastingdienst ontvangen, dat u een DigID (Digitale Identificatie) moet aanvragen, om vanaf 2006 aangifte te kunnen doen. Als wij uw aangifte verzorgen is het aanvragen van een DigID niet nodig.

Copyright (c) 2019 C.M. Roest Belastingadvies Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst