Successie bij vererving    Minimaliseren

Successierecht is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat wordt verkregen uit de nalatenschap van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had. Naaste familieleden, echtgenoot en kinderen worden daarbij minder zwaar belast dan andere familie of niet-verwanten. Ook zijn aanzienlijke bedragen vrijgesteld van successierecht. Er zijn vrijstellingen voor verkrijgingen door echtgenoten, ongehuwd samenwonenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kinderen, invalide kinderen, ouders, overige bloedverwanten, instellingen die vallen onder het 8%-tarief en verkrijgingen in andere gevallen. In een aantal van deze gevallen gelden nadere voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling. Bij enkele verkrijgers worden op zich vrijgestelde pensioenrechten (deels) in mindering gebracht op hun vrijstelling.

Aangifte    Minimaliseren

Een sterfgeval in uw naaste omgeving is alijd naar. U zult een hoop zaken moeten regelen met betrekking tot het overlijden van uw dierbare. Één van die zaken is het doen van aangifte voor de successie die verschuldigt is over de erfenis die de erfgenamen hebben (of zullen) ontvangen.

Vaak zult u een brief krijgen van de belastingdienst waarin staat dat u waarschijnlijk geen aangifte hoeft te doen, omdat de erfenis te klein is. Een echtgenoot heeft namelijk een vrijstelling van ruim € 500.000,-. Dit is echter misleidend. Hoewel de kinderen (nog) geen erfenis krijgen, omdat de langstlevende partner alles mag houden, erven zij wel degelijk. Hierover zal wel eventueel successie moeten worden voldaan. De vrijstellingen voor kinderen zijn vele malen lager dan die voor de partner, waardoor het mogelijk is dat er wel successie moet worden afgedragen. Bovendien kunt u zich later nooit beroepen op deze brief van de belastingdienst, omdat u ten alle tijde zelf verantwoordelijk blijft voor het doen van aangifte, wanneer dat nodig is.

Wij kunnen voor u de aangifte verzorgen voor de successie. Hierdoor hoeft u zich daarover geen zorgen meer te maken.

Copyright (c) 2019 C.M. Roest Belastingadvies Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst