Successie bij schenking    Minimaliseren

Het recht van schenking is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat door schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Ook bij het verkrijgen van schenkingen zijn er bedragen vrijgesteld van schenkingsrecht. Er zijn onder andere vrijstellingen voor schenkingen door ouders aan kinderen. Met ingang van 2006 zijn schenkingen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen geheel vrijgesteld van het schenkingsrecht. Evenals bij het successierecht geldt hier in een aantal gevallen nadere voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

Aangifte    Minimaliseren

U loopt misschien al langer met het idee rond om uw kinderen een gedeelte van uw vermogen te schenken. Misschien heeft u zelf onlangs een schenking van iemand ontvangen.

De kans is groot dat er over de schenking aangifte gedaan moet worden voor het successierecht. Het doen van deze successieaangifte is voor ons geen enkel probleem.

Wellicht is het verstandiger om voordat u de schenking doet advies bij ons te vragen over wat de fiscaal meest gunstige manier is. Wij kunnen u adviseren en eventueel een toekomstplan maken hoe u u vermogen reeds bij leven kunt laten overgaan naar uw erfgenamen, zodat zij bij uw overlijden zo weinig mogelijk successie hoeven af te dragen aan de belastingdienst.

Het is hierbij altijd raadzaam om hier zo vroeg mogelijk naar te kijken. Het is immers zo dat alles dat u twee jaar voor uw overlijden heeft geschonken, geacht wordt krachtens erfrecht te zijn verkregen door de erfgenaam. Dit houdt in normaal Nederlands in, dat als u uw nabestaanden twee jaar voor uw overlijden reeds een schenking doet, zij deze schenking bij hun erfenis moeten optellen voor het vaststellen van de te betalen belasting.

Copyright (c) 2019 C.M. Roest Belastingadvies Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst