Vennootschapsbelasting    Minimaliseren

Een bedrijf dat winst maakt betaalt belasting, de zogenoemde vennootschapsbelasting. Hoeveel belasting moet worden afgedragen en in welk land een bedrijf belastingplichtig is, hangt van een aantal factoren af.

Vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen, zoals de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv). Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, namelijk voor zover als zij een onderneming drijven. Wanneer een onderneming in eerdere jaren verlies heeft geleden, kan dit verlies van de winst worden afgetrokken. De winst die aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, is niet aftrekbaar van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting.

Aangifte    Minimaliseren

Het doen van aangifte Vennootschapsbelasting voor een BV is anders dan de aangifte Inkomstenbelasting voor een IB-ondernemer. Hoewel de fiscale regels voor een groot gedeelte hetzelfde zijn, zijn er ook grote verschillen, wanneer uw meerdere BV's heeft.

Het werken met deelnemingen of het opzetten van een Fiscale Eenheid tussen de BV's moet toch de nodig aandacht krijgen om achteraf geen problemen te krijgen met de belastingdienst. Wij kunnen uw aangifte verzorgen, zodat u zo min mogelijk belasting betaald en verzekerd bent van een correct ingediende aangifte.

Copyright (c) 2019 C.M. Roest Belastingadvies Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst