Inkomstenbelasting    Minimaliseren

Iedereen die in NL woont en inkomsten geniet betaalt in principe inkomstenbelasting. Er zijn verschillende bronnen waaruit het inkomen kan voortkomen, zoals bijvoorbeeld arbeid of aandelen. De inkomstenbelasting houdt rekening met de herkomst van het inkomen en maakt daarbij onderscheid in drie categorieën. Deze categorieën worden ‘boxen’ genoemd. Het inkomen in de drie boxen wordt belast volgens een verschillend tarief per box. Het totaal van de verschuldigde belasting in de drie boxen is de te betalen inkomstenbelasting.

De aangifte inkomstenbelasting over een bepaald belastingjaar moet vóór 1 april van het daaropvolgende jaar bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de Belastingdienst de aangifte niet op tijd ontvangt, stuurt de dienst een aanmaning en legt mogelijk een boete op. Bij de Belastingdienst kan wel schriftelijk uitstel aangevraagd worden. Iedereen die vóór 1 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli van hetzelfde jaar bericht van de Belastingdienst.

Aangifte    Minimaliseren

Ieder ondernemer is sinds 1 januari 2005 verplicht electronisch aangifte te doen. U heeft hiervoor inlogcodes van de Belastingdienst ontvangen, om op de website van de belastingdienst uw aangiftes te kunnen indienen. Wij uw kunnen aangifte volledig verzorgen. U geeft ons de inlogcodes welke u van de belastingdienst heeft onvangen en na het verstrekken van de voor uw aangifte benodigde informatie gaan wij voor u aan het werk.

Wij zijn bekend met alle regels en wetten om uw aangifte goed en zo voordelig mogelijk voor u in te dienen. Het komt vaak voor dat er verschillen zijn tussen uw economische balans en winst- en verliesrekening en de fiscale balans en winst- en verliesrekening. Dit komt doordat wat u vind dat uw winst is en dus heeft verantwoord in uw economische jaarrekening, niet altijd fiscaal is toegestaan. De correcties die hiervoor nodig zijn, om van een economische jaarrekening tot een fiscaal (toelaatbare) jaarrekening te komen zullen wij voor u verzorgen.

Copyright (c) 2019 C.M. Roest Belastingadvies Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst